Mga Teorya ng Pagkahulog

Mga Teorya ng Pagkahulog

Podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat, at kung paano sinisikap mabuhay sa gitna ng iba’t ibang hamon ng panahon. Dahil maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa’t isa na okey lang matakot at na hindi masamang mapagod tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog.

Lazada Gift
S02E30: Wala Akong Ibang Gusto sa Mundo
S02E30: Wala Akong Ibang Gusto sa Mundo...
Tampok sa episode na ito ang ika-36 na kabanata at unang bah...
23:17
Fri Jul 30 2021
S02E29: Bakit Kailangang Sabihin Ko Pa Ito Ngayon?
S02E29: Bakit Kailangang Sabihin Ko Pa Ito Ngayon?...
Tampok sa episode na ito ang huling bahagi ng ika-35 kabanat...
25:25
Fri Jul 23 2021
S02E28: Hindi Kailangang May Masugatan
S02E28: Hindi Kailangang May Masugatan...
Tampok sa episode na ito ang huling bahagi ng ika-32 kabanat...
22:12
Thu Jul 15 2021
S02E27: Maaari Niya Akong Balikan Kahit Kailan Niya Gustuhin
S02E27: Maaari Niya Akong Balikan Kahit Kailan Niy...
Tampok sa episode na ito ang huling bahagi ng ika-31 kabanat...
33:07
Fri Jul 09 2021
S02E26: Hindi Ko Man Lang Naunawaan ang Ibig Niyang Sabihin
S02E26: Hindi Ko Man Lang Naunawaan ang Ibig Niyan...
Tampok sa episode na ito ang unang bahagi ng ika-31 kabanata...
32:33
Thu Jul 01 2021
S02E25: Binura Ko Na Rin Nga Pala Siya sa Alaala Ko
S02E25: Binura Ko Na Rin Nga Pala Siya sa Alaala K...
Tampok sa episode na ito ang ika-30 kabanata ("Mas Nagkakasa...
26:38
Wed Jun 23 2021
S02E24: Hindi Ko Na Alam Kung Ano'ng Iisipin Ko
S02E24: Hindi Ko Na Alam Kung Ano'ng Iisipin Ko...
Tampok sa episode na ito ang ika-29 kabanata ("19. Teresa") ...
22:13
Thu Jun 17 2021
S02E23: Lalo Lang Dumarami ang Nawawala
S02E23: Lalo Lang Dumarami ang Nawawala...
Tampok sa episode na ito ang ika-28 kabanata ("18. Sirena") ...
23:30
Fri Jun 11 2021
S02E22: Wala Siya sa Tabi Ko Kapag Nagbabasa Ako
S02E22: Wala Siya sa Tabi Ko Kapag Nagbabasa Ako...
Tampok sa episode na ito ang ika-27 kabanata ("17. Teresa") ...
25:50
Fri Jun 04 2021
S02E21: Alam Na Niya ang Lahat Bago Ko Pa Man Sabihin
S02E21: Alam Na Niya ang Lahat Bago Ko Pa Man Sabi...
Tampok sa episode na ito ang ika-26 na kabanata ("16. Karl K...
28:44
Sun Nov 22 2020
S02E20: Sa Ganitong Panahon Sana Masarap Makipaglaro
S02E20: Sa Ganitong Panahon Sana Masarap Makipagla...
Tampok sa episode na ito ang ika-24 na kabanata ("Gusto Kong...
26:39
Sun Nov 15 2020
S02E19: Nagsimula ang Lahat sa Isang Tanong
S02E19: Nagsimula ang Lahat sa Isang Tanong...
Tampok sa episode na ito ang ika-23 kabanata ng WALONG DIWAT...
26:49
Sun Nov 08 2020
S02E18: Patuloy Kong Hinahanap ang Daan Pabalik sa Iyong mga Kuwento
S02E18: Patuloy Kong Hinahanap ang Daan Pabalik sa...
Tampok sa episode na ito ang ika-21 at ika-22 kabanata ng WA...
36:08
Sun Nov 01 2020
S02E17: Hindi Pinatatahimik ang Tao ng mga Ginusto Niya
S02E17: Hindi Pinatatahimik ang Tao ng mga Ginusto...
Tampok sa episode na ito ang ika-20 kabanata ng WALONG DIWAT...
35:55
Sun Oct 25 2020
S02E16: Kailangan Niya Ng Pira-Pirasong Kuwento
S02E16: Kailangan Niya Ng Pira-Pirasong Kuwento...
Tampok sa episode na ito ang ika-19 na kabanata ng WALONG DI...
30:10
Sun Oct 18 2020
S02E15: Parang May Mahalagang Bagay na Nawala sa Kaniya
S02E15: Parang May Mahalagang Bagay na Nawala sa K...
Tampok sa episode na ito ang ika-18 na kabanata ng WALONG DI...
29:26
Sun Oct 11 2020
S02E14: Baka Nga Nasisiyahan Akong Mag-aksaya ng Panahon
S02E14: Baka Nga Nasisiyahan Akong Mag-aksaya ng P...
Tampok sa episode na ito ang ika-17 na kabanata ng WALONG DI...
31:18
Sun Oct 04 2020
S02E13: Kailangang Wasakin ang Isang Bagay Upang Makilala Ito
S02E13: Kailangang Wasakin ang Isang Bagay Upang M...
Tampok sa episode na ito ang ika-16 na kabanata ng WALONG DI...
29:04
Sun Sep 27 2020
S02E12: Kung Nabuhay Tayo sa Ibang Mundo
S02E12: Kung Nabuhay Tayo sa Ibang Mundo...
Tampok sa episode na ito ang ika-15 na kabanata ng WALONG DI...
29:24
Sun Sep 20 2020
S02E11: Napakatiyak ng Langit Nila Noon
S02E11: Napakatiyak ng Langit Nila Noon...
Tampok sa episode na ito ang ika-14 na kabanata ng WALONG DI...
29:59
Sun Sep 13 2020
S02E10: Alam Niyang Mabilis Din Siyang Basta Mawala
S02E10: Alam Niyang Mabilis Din Siyang Basta Mawal...
Hindi ko alam kung nakakatuwa o nakakatakot na parang ang da...
36:09
Sun Sep 06 2020
S02E09: Hindi Sana Nagbago ang Pagtingin Ko sa Kanya
S02E09: Hindi Sana Nagbago ang Pagtingin Ko sa Kan...
Tampok sa episode na ito ang ika-12 kabanata ng WALONG DIWAT...
32:04
Sun Aug 30 2020
S02E08: Nakikita Kahit Mga Sariling Takot
S02E08: Nakikita Kahit Mga Sariling Takot...
Tampok sa episode na ito ang ika-10 at ika-11 kabanata ng WA...
33:17
Sun Aug 23 2020
S02E07: Hindi Mahina ang Puso Nila
S02E07: Hindi Mahina ang Puso Nila...
Tampok sa episode na ito ang ikasiyam na kabanata ng WALONG ...
37:04
Sun Aug 16 2020
S02E06: Napakabilis Yakapin ng Lungkot Kahit sa Gitna ng Kasiyahan
S02E06: Napakabilis Yakapin ng Lungkot Kahit sa Gi...
Tampok sa episode na ito ang ikawalong kabanata ng WALONG DI...
38:27
Sun Aug 09 2020
S02E05: Paano Kung Dumating Na Pala Pero Hindi Mo Nalaman?
S02E05: Paano Kung Dumating Na Pala Pero Hindi Mo ...
Tampok sa episode na ito ang ikaanim at ikapitong kabanata n...
42:35
Sun Aug 02 2020
S02E04: Tagasalo ng mga Nahuhulog
S02E04: Tagasalo ng mga Nahuhulog...
Tampok sa episode na ito ang ikalimang kabanata ng WALONG DI...
41:29
Sun Jul 26 2020
S02E03: Maraming Mundo ang Bawat Tao
S02E03: Maraming Mundo ang Bawat Tao...
Tampok sa episode na ito ang ikaapat kabanata ng WALONG DIWA...
39:23
Sun Jul 19 2020
S02E02: Mas Madalas Na Mag-isa Lang Siya
S02E02: Mas Madalas Na Mag-isa Lang Siya...
Tampok sa episode na ito ang ikatlong kabanata ng WALONG DIW...
29:09
Sun Jul 12 2020
S02E01: Kailan Ka Pa Ba Huling Umuwi?
S02E01: Kailan Ka Pa Ba Huling Umuwi?...
Tampok sa episode na ito ang unang dalawang kabanata ng Walo...
37:33
Sun Jul 05 2020
S01E12: May Totoo sa Nararamdaman Ko
S01E12: May Totoo sa Nararamdaman Ko...
Hindi ko alam kung bakit parang nawawala ang tuon ko. Minsan...
34:20
Sun Jun 28 2020
S01E11: Magkabilang Kanto ng Kalungkutan at Pananagutan
S01E11: Magkabilang Kanto ng Kalungkutan at Panana...
Ang araw na pinakamahalaga para makapagsulat ay laging ngayo...
35:13
Sun Jun 21 2020
S01E10: Minamahal ang Dinadala Mo sa Paglisan
S01E10: Minamahal ang Dinadala Mo sa Paglisan...
Ang katakatayak, sukat / Makapagkati ng dagat. Mahalagang pa...
35:10
Sun Jun 14 2020
S01E09: Hindi Na Niya Tayo Magagawang Saktan
S01E09: Hindi Na Niya Tayo Magagawang Saktan...
May isang uri ng kahibangan na natatanaw mo pa lang siya sa ...
33:58
Sun Jun 07 2020
S01E08: Lagi Tayong Nasa Panahon ng Kawalang-Katiyakan
S01E08: Lagi Tayong Nasa Panahon ng Kawalang-Katiy...
Sa halip na kalungkutan, katatagan sana ang ihatid sa iyo ng...
32:51
Sun May 31 2020
S01E07: Ilusyon na Maisasalba ng Panitikan ang Tao
S01E07: Ilusyon na Maisasalba ng Panitikan ang Tao...
Minsan, iniisip ko kung ang pinakamasayang nangyari ba sa bu...
37:16
Wed May 27 2020
S01E06: Hindi Kalungkutan ang Kaligtasan Kahit Ito Kung Minsan ang Daan
S01E06: Hindi Kalungkutan ang Kaligtasan Kahit Ito...
Buhay pa ba tayo? Matatawag pa bang búhay itong binabata nat...
34:13
Sun May 24 2020
S01E05: Panahong Mukhang Hindi Kailangan ng Manunulat
S01E05: Panahong Mukhang Hindi Kailangan ng Manunu...
Napakabilis natapos ng Pebrero, parang kung gaano kabilis ma...
34:57
Wed May 20 2020
S01E04: Lagim at Lalim ng mga Pagmamahal Natin
S01E04: Lagim at Lalim ng mga Pagmamahal Natin...
Nag-Pasko at nag-Bagong Taon nang hindi namin piniling makit...
34:12
Sun May 17 2020
S01E03: Hindi Mo Pa Alam ang Totoong Kalungkutan
S01E03: Hindi Mo Pa Alam ang Totoong Kalungkutan...
Hindi naging madali ang pagtatapos at pagsisimula ng taon pa...
24:04
Wed May 13 2020
S01E02: Sa Pagitan ng Pagsusulat at Pag-iisa
S01E02: Sa Pagitan ng Pagsusulat at Pag-iisa...
Nagtapos ang maraming bagay nitong nagdaang buwan. Natapos k...
34:51
Sun May 10 2020
S01E01: Mahirap Akong Maging Kaibigan
S01E01: Mahirap Akong Maging Kaibigan...
Minsan, sa unang pagkikita pa lang, ramdam mo na kung makaka...
24:17
Wed May 06 2020
Mga Teorya ng Pagkahulog Trailer
Mga Teorya ng Pagkahulog Trailer...
"Mahal pa rin kita kahit may mga araw na parang hindi iyon a...
1:13
Sat Nov 28 2020
S01E00: Mga Pagsasanay sa Pagsusulat at Pag-iisa | Pagpapakilala sa Season 1
S01E00: Mga Pagsasanay sa Pagsusulat at Pag-iisa |...
May mga araw na gusto kong mag-isa. May mga araw na hindi ko...
9:32
Sat Jul 20 2019

© 2020 Podcast Network, All rights reserved.

Teaching Funny with Ryan Hynek and Tamby Chan

Teaching Funny with Ryan Hynek and Tamby Chan

ClassClown
--:--
--:--

Teaching Funny with Ryan Hynek and Tamby Chan

Published Tue, 08 Sep 2020 16:59:47 GMT

Two of Hong Kong's best stand-ups join Chino to discuss the wide intersection of stand up comedy and teaching. Ryan Hynek and Tamby Chan are longtime teachers and transplants to Hong Kong who also happen to be regular comedians. They talk about how they got into teaching, how they balance it with comedy, the rare occasion when they interact, and how to handle parents. Ryan also discusses his retirement plans and Tamby ponders why he was fired from a job.